ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ ของ บจธ. ผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง