ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารรถยนต์ (ตู้) จำนวน 3 คัน พร้อมพนังงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง