ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง