ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อทดแทนวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง