ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. “แผ่นพับ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง