ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาคพื้นที่สำนักงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง