ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานตามโครงการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อประชาสมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง