ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)