ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง