ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง