ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานศึกษาข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง