ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรองข้อมูลของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง