ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง