ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง