ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง