ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาเต็นท์โดม เก้าอี้ พัดลม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เชียงราย สำหรับกิจกรรม “มอบสิทธิในที่ดิน : ของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ.” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง