ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ของอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) (บจธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง