ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใช้ร่วมกัน (Shared Storage) อุปกรณ์ Fireewall อุปกรณ์เครือข่าย switch ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565