ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง