ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่คลาวด์วางระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง