ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบร่างหนังสือและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง