ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายใต้กิจกรรม “บจธ. มอบที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง