ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ของอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) (บจธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง