ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายใต้กิจกรรม “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง