ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง