ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง