ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)