ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายใต้กิจกรรม “บจธ. มอบสิทธิ มอบสุข ในที่ดินทำกิน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง