ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรองข้อมูลของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง