ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่คลาวด์วางระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง