ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง