ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง