ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใช้ร่วมกัน (Share Storage) อุปกรณ์ Friewall อุปกรณ์เครือข่าย switch ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง