ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง