ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ บจธ. จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง