ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง