ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง