ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใช้ร่วมกัน (Shared Storage) อุปกรณ์ Firewall อุปกรณ์เครือข่าย Switch ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง