ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่คลาวด์วางระบบเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง