ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการต่ออายุสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (License) ของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) (บจธ.) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง