ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติงาน ของ บจธ. พร้อมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง