ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ บจธ. ภายใต้กิจกรรม “กิจกรรมการรับรู้การจัดตั้งธนาคารที่ดินที่ผ่านการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ บจธ. ณ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน”