ประกาศผู้ชนะ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ บริษัท มิสเตอร์อิ๊ง คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว ร้านพัฒนากิจ