ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ 2562