ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Business plus payroll ของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง