ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2562