ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตู้เชฟสำหรับเก็บโฉนดที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง