ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง