ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตามโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง