ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานเช่าคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook) เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. กรณีทำงานที่บ้าน (Work from Home)